Abodi Görögkatolikus Egyházközség
Menü
 
A HIT ÉVE

 
ÜNNEP

Húsvét előtt és után

Pünkösd előtt, pünkösd után

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Óra
 
SZÁLLÁS

Abodon az év minden napján várja a piheni vágyókat a KUCKÓ kézműves-, táj- és VENDÉGHÁZ! Melyről bővebb információk találhatók:

kuckovendeghaz.gportal.hu

 
Mennyei humor

Viccek

 
Pásztorjáték

KARÁCSONYI PÁSZTORJÁTÉK

SZEREPLŐK:

MESÉLŐ

ÁRUS1

ÁRUS2

ÁRUS3

MÁRIA

GÁBRIEL ANGYAL

JÓZSEF

 KATONA

FOGADÓS

ÖREG

PÁSZTOR1

PÁSZTOR2

PÁSZTOR3

GÁSPÁR

MENYHÉRT

BOLDIZSÁR

 

Karácsonyi dal….

MESÉLŐ:
Újra eljött hozzánk szent Karácsony napja
Örüljön mindenki ki e földet lakja!
Megszületett Krisztus, kárhozattól megment
Öröm van a mennyben, újjongás van itt lent.
Ez Karácsony napján örömünk forrása,
Hogy van a világnak dicsô Messiása
!

II. JELENET

(Mária középen halad az oltár felé, közben árusok kínálják portékájukat.)

1. ÁRUS: Jó napot fiatalasszony, vegyen egy szép tálkát! Nem adom drágán, tessék, tessék csak!

MÁRIA: Köszönöm, nem kérem.

2. ÁRUS: Itt kapható a legfinomabb kenyér! Most sült, még meleg! Vegyenek csak, tessék, tessék!

MÁRIA: Jó napot pékné, mennyiért kínálja a kenyeret?

2. ÁRUS: Ó asszonyom! Önnek csak 10 dénárért adom.

MÁRIA: Nincs annyi pénzem, de 3 dénárért meg tudom venni.

2. ÁRUS: Akkor nincs itt semmi keresnivalója!

3. ÁRUS: Vegye meg ezt az igazi keleti selymet! Ez a legnemesebb anyagok egyike. Ha ebből készíti a ruháját, magának lesz a legszebb ebben a városban.

MÁRIA: Sajnálom, nincs annyi pénzem, hogy megvegyem…

3. ÁRUS: Akkor álljon tovább, ne riassza el a jó vevőket!

(Mária középen letérdel és imádkozik.)

MÁRIA: Istenem! A Te akaratodból élek itt a világon. Még nem látom igazán, mit kívánsz tőlem. Adj erőt, hogy meglássam a Te akaratodat, és aszerint éljek…

GÁBRIEL: Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled. – Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél.

 

Gábriel angyal vagyok, Isten küldött égből

 Üzenetet hoztam örök szép tervéről.

 Édesanyát keres, téged választ annak,

 Szűz Mária, drága, mondj igent az Úrnak.

 

  Vissza ne utasítsd, azt ki jönni készül,

  Szent próféták szava rég róla jövendölt.

  Évezredek óta választott nép várta,

  Légy az Édesanyja, Szűz Mária, drága.

 

 

MÁRIA:        Meglepnek szavaid, kedves égi hírnök.

                        Bár sejti már népem, hogy az idő eljött.

                        Mégis, miképpen lesz, mondd el, nem tudhatom,

                        Ezt a nagy kegyelmet, mért éppen én kapom.

 

GÁBRIEL

 ANGYAL:    Bűntelen a lelked, ezért választ Isten,

                         Szentlélek ereje munkálkodik ebben.

                        Ne félj, hát Mária, ne félj mert áldott vagy,

                        Adj hálát, s ki eljön szívedből imádjad.

 

MÁRIA:         Ime,én Uramnak szolgálója vagyok

                        Szent az Ő végzése, mindent elfogadok.

                        Tudom, hogy a lelkem tőr fogja átjárni,

                        Fájdalmak útján sem fogom Őt elhagyni.

 

                         Régesrég megírták ama nagy próféták,

                         Hogy a Megváltót majd sokan nem fogadják.

                         Vidd a válaszomat, hogy én elfogadom,

                         Világ Megváltóját szeretettel várom.

 

JÓZSEF: Mária, mi történt veled, mi bajod van, rosszul vagy?

MÁRIA: József! Egy angyal jelent meg és azt mondta: gyermekem születik, aki a magasságbeli Fia lesz.

( Mária el)

JÓZSEF: (félre mondja) Micsoda, Mária állapotos!? Félek, ha ez kitudódik nagy baj lesz. Azt hiszem, titokban elküldöm innen. Igen! Ez lesz a legjobb mindkettőnknek.

GABRIEL: József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert aki őbenne fogantatott, a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, és a Jézus nevet adod neki, mert ő szabadítja meg népét bűneitől.

JÓZSEF: Legyen meg az Isten akarata!

(József el..)

MESÉLŐ: Néhány hónappal később

 (Katonák bejönnek.)

1. ÁRUS: Nézzétek, itt vannak a katonák!

2. ÁRUS: Vajon mit akarnak már megint?

3. ÁRUS: Semmi jót, az biztos!

1. KATONA: Csöndet! Mindenki figyeljen ide!

2. KATONA: Rendelet a felséges és nagyhatalmú Augusztus császártól az egész földkerekség számára: Népszámlálást hirdetek minden nép számára. Haladéktalanul, mindenki induljon el saját városába, hogy összeírják és számbavegyék. Azok, akik nem engedelmeskednek, súlyos büntetésben részesülnek!

(katonák, tömeg el)(Mária, József jönnek)

JÓZSEF: Mária, kérlek, csomagolj, mert azonnal indulnunk kell.

MÁRIA: Hová megyünk?

JÓZSEF: Az a parancs, hogy mindenkinek a szülővárosába kell mennie. Ezért nekünk Betlehembe kell indulnunk.

MÁRIA: De József, az nagyon messze van! Ilyen állapotban, hogy fogom bírni az utat?

JÓZSEF: Mária, nem gondoskodott rólunk eddig is az Isten? Ezután is biztos vigyázni fog ránk!

MÁRIA: Igazad van. Menjünk

MESÉLŐ: Így József is fölment Galilea Názáret nevű városából, Júdeába, Dávid városába, Betlehembe, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják jegyesével Máriával együtt. Hosszú út után végre megérkeztek, s elindultak szállást keresni.

 

Dal: Szállást keres a szent család…..

 

JÓZSEF: A Jóisten áldja meg kegyelmedet! Hosszú út áll mögöttünk. A feleségem áldott állapotban van. Nagyon hálásak lennénk, ha egy éjszakára befogadnál!

 

FOGADÓS: Sajnállak jóember! De az előttetek jövők minden helyet elfoglaltak. Nincs több hely a fogadómban. A falu határában azonban tudok egy barlangistállót, ahol meghúzhatjátok magatokat éjszakára.

 

MÁRIA: És ha ott a sok birka? – ott szülessék Jézuska?

JÓZSEF: Igaz, barlang az a hely, de tele sok üreggel.

Találunk majd egy sarkot – berendezzük mindent ott,

Kisöpörünk tisztára – megágyazunk szalmára.

Úgy várjuk az ég urát – karácsony kis Jézusát.

 MÁRIA: Jól van József, gyerünk hát – készítsük el kis ágyát.

Dal…A kis jézus megszületett

MESÉLŐ: Ezen a szent éjszakán – Betlehemnek pusztáján

Jó pásztorok virrasztanak – nyájuk mellet imádkoznak.

                   

ÖREG: Jóságos szent Istenünk – a megváltót küldd nekünk.

 

PÁSZTOR1: Bizony most már jó volna – ha jönne az ég Ura.

Az emberek gonoszak – lopnak, csalnak, hazudnak.

 

PÁSZTOR2: Hallottátok odabenn? – A sok jött-ment idegen Betlehemben lop tyúkot, tojást, meg juhot

 

PÁSZTOR3: Sosem volt ily rossz világ – itt van minden gonoszság.

Bárcsak jönne már nekünk – Üdvözítő Istenünk.

A próféta sóhatja: - ’’szállj le Isten harmatja”.

 

Dal..Menyből az angyal

 

 PÁSZTOR1: Jaj te ki vagy?

 

ANGYAL: Örömet mondok, nagy örömet néktek Mert ma született a ti üdvösségtek. Menjetek el most, gyorsan a városba, ott találjátok Jézust a jászolba.

 

ÖREG: Mit mondott?

 

PÁSZTOR1 : Megszületett?

 

PÁSZTOR2: Nosza rajta szaporán – keressük meg jó korán!

 

PÁSZTOR3: Üres kézzel ne menjünk! – Ajándékot mit vigyünk?

 

PÁSZTOR1: Nekem van kis sajtocskám.

 

PÁSZTOR2: Nekem van kis báránykám.

 

PÁSZTOR3: Én meg viszek kenyeret – meg hozzá a szívemet. Furulyámat is fogom – had kacagjon, ha fúvóm.

 

Dal… Pásztorok keljünk fel

 

JÓZSEF: Ó édes Istenem, köszönöm Néked, hogy megengedted, ezt a napot megérnem.

De mintha ott idegenek jönnének! Vajon kik lehetnek, s honnan jönnek?

 

MESÉLŐ:

 

Hosszú útról, messze földről, bölcsek jönnek Napkeletről.

Három király itt van máris, Gáspár, Menyhért, Boldizsár is.

Az Úr Jézust úgy köszöntik, leborulnak mid a földig.

Leteszik a kincses ládát, színaranyat, tömjént mirhát.

 

GÁSPÁR

 

Üdvözlégy ó drága vendég, akit küldött a kegyesség.

Mindeneknek alkotója, embereknek megváltója.

Vigadozzunk új fényednél, leborulunk Szent Szívednél,

Szénád közé könnyet öntünk, kicsi Jézus, így köszöntünk.

 

MENYHÉRT

 

Földön már új napvilág van, dicsőség a magasságban!

Angyal néki ezt kiáltja, néma csillag őt imádja.

Mi is immár angyalokkal, tiszta szívű pásztorokkal,

Jászlad előtt áldunk Téged, Ő ad nekünk békességet!

 

 BOLDIZSÁR

 

Szűz Mária vigadozz már, karodon ül csillagod már.

Áldanak a földi népek és boldognak hívnak Téged.

Födve Fiad arcocskája, de mi hittel nézünk rája.

Add, hogy életünk nagy óráján, láthassuk az ég óráján!

 

MESÉLŐ: A pásztorok is megérkeztek és mindent úgy találtak, ahogy az angyal mondta.

 

ÖREG:

(LETÉRDEL)

 

Kisded Jézus eljöttünk, - jászolodnál köszöntünk

Angyalszóra siettünk – most elédbe térdelünk.

Tárd ki felénk két kezed – fordítsd reánk szép szemed.

Szívünk szavát hallgasd meg – imádásunk fogadd el.

 

 PÁSZTOR1

 Királyt vártunk kastélyban – közénk jöttél barlangban.

Kicsi jászlad de durva - selyem helyett csak szalma.

Mégis hiszem Isten vagy – bízom benned szavad nagy.

Szeretettel fogadlak – Isten fia imádlak.

 

PÁSZTOR2

 Égi kisded királyom – szegény vagyok, de hozom

Legkedvesebb báránykám – fogadd el hát Jézusom.

 

 PÁSZTOR1

 Én meg adok friss sajtot – szépen kérlek, ne hagyd ott,

Szeress engem Jézusom

 

PÁSZTOR3

Kérlek égi Kisdedem – tőlem is vedd kenyerem,

Szíved tudom, úgy szeret – mint én ezt a kenyeret.

 

ÖREG 

Szegény pásztor, jó magam – utoljára maradtam.

Üres kézzel álok itt – de szívemben él a hit,

Nem bíztam, hogy gondolsz rám – ezen a szent éjszakán,

De fogadom hű leszek – mindig nagyon szeretlek.

 

PÁSZTOR MIND

 Kisded Jézus köszöntünk – fogadd el most énekünk!

 

Dal.. Fel nagy örömre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Szent Illés Webrádió
 
Számláló
Indulás: 2010-01-05
 
Naptár
2018. Június
HKSCPSV
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
<<   >>
 
Ajánlott oldalak
 
Képtár
 
Egy kis játék

 

 

 

 
Abodi Harangszó
  1. Első szám
  2. Második szám
 
Karácsonyra

 

 

A legfrissebb Anime hírek , mindennap anime ajánló , mondocon képek , és hírek. Csatlakozz közösségünkhöz!    *****    Rendelj bármilyen asztrológiai elemzést,júniusban Te mondod meg,hogy mennyit szeretnél érte fizetni!Várlak az oldalamon!    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    NÁLAM NINCSENNEK AKCIÓK, MINDEN ASZTROLÓGIAI ELEMZÉS "BECSÜLET KASSZÁS", A KONZULTÁCIÓ ÉS OKTATÁS INGYENES.    *****    **** Nokedli-lapja****Családi magazin****18-98 éves korosztály mindent megtalál itt, játékoktól a hírekig*****    *****    KÜLÖNLEGES AKCIÓ A CSILLAGJÖVÕ OLDALON JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A HOROSZKÓP MEGRENDELÉSEID ÁRA!    *****    Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)    *****    KÜLÖNLEGES CSILLAGJÖVÕ AKCIÓ JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A SZÜLETÉSI HOROSZKÓP! VÁRLAK!RENDELD MEG MOST!    *****    Minimálbér és a garantált bérminimum összege 2019-ben    *****    Lépj be a lovak világába! Nevelj, versenyezz, szórakozz! Virtuális lónevelde, szerepjáték, olvasó sarok!    *****    Részletes születési horoszkóp, ajándék 3 év elõrejelzés, ingyenes konzultáció,tájékoztatás az oldalon! Rendeld meg most!    *****    A Világon egyetlen messengeren nézhetõ filmes oldal! NÉZZ FILMET FACEBOOK MESSENGEREN! Csatlakozz hozzánk!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Ayang - Avagy milyen is a világ az én szememmel    *****    KÉRDÕASZTROLÓGIA OKTATÁS AZT ALAPOKTÓL, SAJÁT TANULÁSI TEMPÓD SZERINT - CSAK ITT!    *****    Konyhatündér blog! Egészséges, gyorsan elkészíthetõ ételek. Recept blog    *****    Konyhatündér    *****    Nokedli lapja **** Családi magazin **** Minden ami érdekelhet 18-89 éves korodig ****    *****    Nokedli-lapja *** °_|_° *** Családi magazin *** --*** Mindenrõl olvashat itt ami érdekes lehet 18-98 évesig!! ******___******